wat is een POH?

Een POH staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg 

Er zijn twee soorten POH in huisartenpraktijk Wille aanwezig:

• POH somatiek; dit zijn Femke Joustra en Daphne van den Akker. Zij begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Tevens geeft zij Stop met roken cursussen.

De praktijkondersteuners beschikken over een eigen werkruimte binnen de Praktijk Wille, waarin zij zelfstandig patiënten kunnen behandelen. De POH heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Wel kan een praktijkondersteuner een andere discipline consulteren en i.o.m. de huisarts of medisch specialist iemand op laten nemen in het ziekenhuis, vanwege achteruitgang of verergering van de gezondheidsklachten.

Een praktijkondersteuner mag niet verward worden met een nurse practitioner, ondanks dat hier het woord praktijk in lijkt te zitten. De letterlijke vertaling is echter verpleegkundig praktiserend geneesheer, daarmee een zelfstandigheid aanduidend, die in het Engels aansluit bij de general practitioner (huisarts). Een nurse practitioner is namelijk wel bevoegd diagnoses te stellen. Wel kunnen praktijkondersteuners hetzelfde deelspecialisme behandelen als de nurse practitioner.